Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Έργα ΟΣΚ ΑΕ

Παρουσίαση των έργων που έχει υλοποιήσει η ΟΣΚ ΑΕ τα τελευταία χρόνια: Στο χρονικό διάστημα 2010 - 2013 δημοπρατήθηκαν 98 νέα έργα, υπογράφηκαν 77 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 95 έργα.

Πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης δημοτικών σχολείων

Παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δημοτικών σχολείων κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] για τις εκπαιδευτικές υποδομές στο Παρίσι στις 21-22 Οκτωβρίου 2013.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη [ΕΚΕ] της ΟΣΚ ΑΕ

Παρουσίαση των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης [ΕΚΕ] που έχει υλοποιήσει η ΟΣΚ ΑΕ τα τελευταία χρόνια, οι οποίες ποικίλλουν από την ανακύκλωση έως τη συγκέντρωση ρουχισμού, σχολικών ειδών και τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών

Παρουσίαση του βιοκλιματικού σχολείου 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, ως έργο δημοσιότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο υλοποιήθηκε από την ΟΣΚ ΑΕ.

Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας

Παρουσίαση του βιοκλιματικού σχολείου Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας, ως έργο δημοσιότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο υλοποιήθηκε από την ΟΣΚ ΑΕ.

Εκπαιδευτική θεατρική παράσταση "Με τα μάτια της Γης"

Η εκπαιδευτική θεατρική παράσταση «Με τα Μάτια της Γης» συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΕΣΠΑ 2007-2013 και παρουσιάσθηκε σε 40 σχολικές μονάδες το 2012.

ΔΕΘ 2010

ΔΕΘ 20110

Παρουσίαση της ΟΣΚ ΑΕ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2010.

Το βίντεο προβλήθηκε στο περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ το Σεπτέμβριο 2010.ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα