Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Activities and ongoing works

Green schools: Since 2008 all schools constructed by SBO SA are energy efficient. SBO SA also conducts a programme of qualitative improvement of existing school buildings. The goal of this programme is to transform old buildings into environmentally-friendly! In reality, that means that school buildings in Greece do not depend on machinery as much as a conventional building, bear renewable energy sources systems, green roof-tops etc.

 

Data & returns from photovoltaic systems applied or to be in  schools:

Installed - 78 schools

New installations

Power:

945Kw

 

8.000 kW

Construction cost:

€3.600.000

€40.000.000

Produced energy:

1.335.000 kWh

12.000.000 kWh

CO2 emission reduction:

1.068 tons

 

9.600 tons

Equivalent in trees’ planting:

3.150 trees

 

27.200 trees

Financial return:

€550.000

 

€4.900.000

Click here for the relevant presentation and brochure

 

Public Private Partnerships (PPPs): SBO is also undertaking the construction of a number of school infrastructures through the alternative finance method of PPPs. The company is considered as a pioneer in PPP projects in Greece and her knowhow has been acknowledged internationally:

-          SBO takes part in the twinning programme between Greece and the Croatian Ministry of Finance and trains Croatian officials in relation to the procurement phases of PPP projects in schools.

-          OECD’s Centre for Effective Learning Environments [CELE] and SBO co-organised the international conference “Better Value for Schools.”

SBO has already completed in 2010-2011 the procurement phase of three PPP projects for 38 school buildings in Attica (wider Athens region) and in Thessaloniki and is underway finalising a third contract for schools in Crete.

Download "Procuring school buildings via PPPs in Greece" presentation

 

PPP projects with completed procurement phase

Project

No of schools

Budget [million ]

Awarded contractor

1Α – Attica

12

75,75

ATESE – DOMIKI KRITIS SA

1Β – Attica

10

59,40

J&P AVAX SA

2Α – Thessaloniki

16

89,10

GEK TERNA SA

 

Co-financed projects: SBO is utilising all available funds from EU’s structural funds by integrating projects in the framework of the National Strategic Reference Framework (NSRF 2007–2013)- the overall Greek plan for the use of EU funds at national level. We have programmed the integration of 110 projects in the co-financed schemes with a total budget of over €330m from which 47 have already either been integrated or are underway being integrated.

 

Integrated or in the pipeline for integration in the NSRF 2007-2011]


Integrated projects

In the pipeline

Heading

No of projects

Budget

(million €)

No of projects

Budget

(million €)

NSRF for Attica region

21

50,751

10

25,989

Environment and Sustainable Development Programme

6

16,338

2

7,537

NSRF for Central Macedonia region

1

2,533

-

 

NSRF for Eastern Macedonia-Thrace region

-

-

3

6,662

NSRF for the Ionian islands region

1

5,222

-

 

NSRF for Central Greece region

1

7,116

-

 

NSRF for Thessaly region

-

-

2

1.673.394,00 €

Total

30

81,962€

17

41,863

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα