Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αξιοποιήσει δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της ΕΕ [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΕΡΑΑ], οι οποίοι είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι έως το 2010. Συνολικά, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υποβολή και ένταξη στα αντίστοιχα προγράμματα συγχρηματοδότησης 110 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 300εκ.€, με στόχο να συμβάλλει στην απορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέχρι το πρώτο εξάμηνο 2011, έχουν προταθεί για ένταξη συνολικά 47 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 124εκ.€. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού 65,5εκ.€ στο ΕΣΠΑ και για 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,5εκ.€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» [ΕΠΠΕΡΑΑ]. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 17 έργα, προϋπολογισμού 42εκ.€.  Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 11εκ.€ [2,2εκ.€ το 2010, 8,8εκ.€ το 2011].

 
Έργα με απόφαση ένταξης

Επιπλέον έργα προς αξιολόγηση


Πρόγραμμα

Έργα

Προϋπολογισμός

Έργα

Προϋπολογισμός

α

ΕΣΠΑ Αττικής

21

50.751.888,79 €

10

25.989.679,67 €

β

ΕΠΠΕΡΑΑ

6

16.338.510,00 €

2

7.537.060,43 €

γ

ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας

1

2.533.800,00 €

-

 

δ

ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

-

-

3

6.662.910,00 €

ε

ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων

1

5.222.754,57 €

-

 

στ

ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας

1

7.116.000,00 €

-

 

ζ

ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

-

-

2

1.673.394,00 €


ΣΥΝΟΛΟ

30

81.962.953,36 €

17

41.863.044,10 €

  • ΕΣΠΑ Αττικής: Έχουν ενταχθεί 21 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 50.751.888,79€ [με συνολική απορρόφηση μέχρι τις 30.06.2011: 6.941.962,20 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 10 έργα προϋπολογισμού 25.989.679,67€.
  • ΕΠΠΕΡΑΑ: Έχουν ενταχθεί 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 16.338.510,00€ [με συνολική απορρόφηση μέχρι τις 30.06.2011: 4.119.470,82 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 2 έργα προϋπολογισμού 7.537.060,43€.
  • ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Έχει ενταχθεί 1 έργο προϋπολογισμού 2.533.800,00€.
  • ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης: Έχουν υποβληθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 3 έργα προϋπολογισμού 6.662.910,00 €.
  • ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων: Έχει ενταχθεί 1 έργο προϋπολογισμού 5.222.754,57€.
  • ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας: Έχει ενταχθεί 1 έργο προϋπολογισμού 7.116.000,00€.
  • ΕΣΠΑ Θεσσαλίας: Έχουν υποβληθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 2 έργα προϋπολογισμού 1.673.394,00€.

Στα άμεσα σχέδια της ΟΣΚ ΑΕ είναι και η ένταξη δύο μεγάλων έργων για την περιφέρεια Αττικής: στο Δήμο της Αθήνας οι παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας στο συγκρότημα της Γκράβας και στη συνέχεια στο συγκρότημα πολυκλαδικών σχολείων του Δήμου Ηλιούπολης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους αναλυτικούς πίνακες των ενταγμένων ή υπό ένταξη έργων:

1/ Έργα με απόφαση ένταξης

2/ Έργα που έχουν υποβληθεί προς ένταξη

3/ Έργα που πρόκειται να υποβληθούν προς ένταξη

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα