Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Έργα

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι προκυρήξεις προμηθειών που αφορούν έργα.

Διαβάστε επίσης στην ίδια κατηγορία :

Περίληψη Διακήρυξης για το Έργο: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας"

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο προσφοράς

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών

7. Ειδική Τεχνική Περιγραφή

8. Σχέδια

Λ.11.06 Σιδεριές Ασφαλείας

Σκαρίφημα Φυσικής - Χημείας 1ο Γυμνάσιο

Σκαρίφημα Φυσικής - Χημείας 3ο Γυμνάσιο

Τοιχίο Αντιστήριξης 1ο Λύκειο

Υαλοστάσια Κλιμακοστασίου 5ο Δημοτικό


Διακήρυξη για το Έργο: "5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων


Διακήρυξη για το Έργο: "6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7. Τεχνική Περιγραφή

8. Πίνακας Θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων Προτύπων

9. Πίνακας Αντιστοίχισης Κωδικών ΕΤΕΠ - με τιμές μονάδος

10. Πίνακας Αντιστοίχισης Κωδικών ΕΤΕΠ - κατ' αποκοπήν τμήματα


Διακήρυξη για το Έργο: "1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 4ο Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Αρτάκης Νομού Ευβοίας, με τη μέθοδο της προκατασκευής".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7. Πίνακας Θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων Προτύπων

8. Πίνακας Αντιστοίχισης Κωδικών ΕΤΕΠ - Κατ' αποκοπήν τμήματα

9. Πίνακας Αντιστοίχισης Κωδικών ΕΤΕΠ - Με τιμές μονάδος


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το έργο: "Προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το 23ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας στο χώρο του 23ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας περιοχής "Δυο δένδρα" Δήμου Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας, με τη μέθοδο της προκατασκευής"

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων


Περίληψη Διακήρυξης για το Έργο: "Προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το 23ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας στο χώρο του 23ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας περιοχής "Δυο δένδρα" Δήμου Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας, με τη μέθοδο της προκατασκευής".

Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για το έργο: "15ο & 30ο Νηπιαγωγεία Ιλίου-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις ".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


Διακήρυξη για το Έργο: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια της 7ης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Αθηναίων".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο προσφοράς

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή


Περίληψη Διακήρυξης για το Έργο: "4ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Νομού Αττικής, με τη μέθοδο της προκατασκευής"

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο μελέτης

4. Τιμολόγιο προσφοράς

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7. Διευκρινήσεις


Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: "Αποκατάσταση- Ενίσχυση φέροντος οργανισμού του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου & 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις".

Περίληψη Διακήρυξης

1. Διακήρυξη, τύπος Β

2. Προϋπολογισμός μελέτης

3. Τιμολόγιο προσφοράς

4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εργασιών

7. Τεχνική Έκθεση Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής

8. ΔιευκρινήσειςΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα