Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

ΣΔΙΤ

Κατασκευή και συντήρηση σχολείων με τη μέθοδο

Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Οι συμπράξεις Ιδιωτικού-Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.

Η ΟΣΚ ΑΕ θεωρείται πρωτοπόρος στην υλοποίηση ΣΔΙΤ στη χώρα και είναι αναγνωρισμένη ως κατέχουσα σημαντική τεχνογνσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Άλλωστε επιμορφώνει στελέχη της κυβέρνησης της Κροατίας στο πλαίσιο της διδυμοποίησης Ελλάδας-Κροατίας για τα ΣΔΙΤ (δείτε σχετικό δελτίο τύπου εδω) ενώ ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εμπιστεύτηκε στην ΟΣΚ ΑΕ τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τα ΣΔΙΤ στις σχολικές υποδομές (για πηροφορίες για το συνέδριο επισκευθείτε την ιστοσελίδα του "Better Value for Schools" εδώ).

Πώς λειτουργούν τα έργα ΣΔΙΤ: πρόκειται για έργα σχολικών υποδομών τα οποία μελετώνται, κατασκευάζονται καθώς επίσης και συντηρούνται και φυλάσσονται για 25 χρόνια από ιδιώτες/αναδόχους. Ο ρόλος της ΟΣΚ ΑΕ ως επιβλέπουσας αρχής, είναι η επιστασία του έργου του αναδόχου καθόλη τη διάρκεια των 25 ετών. Όταν συμπληρωθούν τα 25 χρόνια για τα οποία ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη φύλαξη του κτιρίου, το παραδίδει στην κατά τόπον αρμόδια δημοτική αρχή κατόπιν ελέγχου της κατάστασης του κτιρίου.

Διαδικασία επιλογής αναδόχου για έργα ΣΔΙΤ: η ανακήρυξη αναδόχου για τα έργα ΣΔΙΤ ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις ανοιχτού διαγωνισμού. Στην πρώτη φάση όσες υποψήφιες εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών το επιθυμούν εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε απάντηση πρόσκλησης από την ΟΣΚ ΑΕ. Κατόπιν η ΟΣΚ ΑΕ προεπιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες υποχρεώσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και τους καλεί να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Μέθοδος πληρωμής: Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας από την ΟΣΚ ΑΕ προς τον εκάστοτε ανάδοχο αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του έργου. Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής καθορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Σχετική νομοθεσία:

- Ν.3794/2009, ο οποίος προσθέτει το άρθρο 28Α στο Ν.1404/1983

- Ν.1894/1990 και

- Ν.3389/2005

 

Η πρόοδος των έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε από την ΟΣΚ ΑΕ το 2010 - 2011 σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένο ότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τη δημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδη αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων σε έργα ΣΔΙΤ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης και τη γεωγραφική περιοχή τους.

 

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινων αναδόχων για 3 έργα ΣΔΙΤ τα οποία αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. €], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 59,40 εκ. €] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. €]. Προγραμματίζεται δε νέο έργο ΣΔΙΤ για σχολεία της Κρήτης.

ΕΡΓΟ

Σχολεία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1Α - Αττική

12

75,75εκ.

04.10.2010

06.12.2010

ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

1Β - Αττική

10

59,40 εκ.

09.12.2010

13.01.2011

J&P ΑΒΑΞ

2Α – Θεσ/νίκη

16

89,10 εκ.

28.03.2011

15.05.2011

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ

 

1Α - Αττική: ενημερωτικό σημείωμα [σ.σ. μη ενημερωμένο, αναμένεται νέο] και σχετικό δελτίο τύπου.

1Β - Αττική: ενημερωτικό σημείωμα [σ.σ. μη ενημερωμένο, αναμένεται νέο] και σχετικά δελτία τύπου: 31/08/2011 & 24/01/2011.

2Α - Θεσ/νίκη: ενημερωτικό σημείωμα [σ.σ. μη ενημερωμένο, αναμένεται νέο].

 

3ο Γυμνάσιο & 2o Λύκειο Κρωπίας (Κίτσι), Δυτική όψη - ΣΔΙΤ 1Α3ο Γυμνάσιο & 2o Λύκειο Κρωπίας (Κίτσι), Βόρεια όψη - ΣΔΙΤ 1Α

 

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα