Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε επίσης στην ίδια κατηγορία :

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

ΟΣΚ Α.Ε: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της οικονομικής χρήσεως από 01/01/2011 έως 31/12/2011

Δράσεις για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων

Στόχοι για τον προϋπολογισμό 2011

Γενικά Οικονομικά στοιχεία

Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2011

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα