Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Εξοπλισμοί

Εδώ παρουσιάζονται όλες οι προκυρήξεις προμηθειών που αφορούν εξοπλισμό.

Διαβάστε επίσης στην ίδια κατηγορία :

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χιλίων τριακοσίων (1.300) θρανίων μεταλλικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας".

Διακήρυξη

Σχέδια


Πρόσκληση στη συνεδρίαση της 4ης Μόνιμης Επιτροπής Διαγωνισμών σχετικά με το διαγωνισμό "20.000 καθίσματα πτυσσόμενα μεταλλικά τύπου Β"

Πρόσκληση


Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μονάδων κυλικείου και μιας (1) υπάρχουσας μονάδας γραφείου (μετά την μετατροπή της σε κυλικείο) από σύστημα ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Κεφαλονιάς

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων της Κεφαλονιάς που προέκυψαν από το σεισμό.

Διακήρυξη

Σχέδια


Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Διακήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Σύμβασης


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "έξι χιλιάδων (6.000) καθισμάτων τραπεζοθρανίων"

Πατήστε εδώ

Σχέδια 1, 2, 3

Διευκρινίσεις


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "δύο χιλιάδων (2.000) θρανίων μεταλλικών"

Πατήστε εδώ

Θρανία μεταλλικά Γυμνασίου - Λυκείου

Σχέδια 1, 2, 3

Θρανία μεταλλικά Δημοτικού

Σχέδια 1, 2, 3, 4, 5, 6


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "πενήντα (50) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων"

Πατήστε εδώ


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "οκτακοσίων πενήντα (850) πινάκων μαρκαδόρου"

Πατήστε εδώ


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "οκτακοσίων (800) μεταλλικών εδρών διδασκαλίας"

Πατήστε εδώ

Σχέδια 1, 2


Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "διακοσίων σαράντα (240) πινάκων τρίπτυχων"

Πατήστε εδώ

Σχέδιο 1

ΔιευκρινίσειςΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα